KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

» Dňa 18. 5. 2017 sa na našom pracovisku uskutočnila akcia „Rastliny okolo nás“, ktorú sme organizovali v rámci medzinárodného podujatia "Deň fascinácie rastlinami”. Pozrite si detaily z akcie  Informácia z akcie na webe Piaristického gymnázia v Nitre. | 24.5.2017

» Rektor UKF v Nitre pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil vedúceho KBG doc. RNDr. Romana Kunu, PhD. za dlhoročnú prácu organizátora a predsedu komisie krajských kôl biologickej olympiády pre základné a stredné školy. Viac informácií. | 6.4.2017

» Zapojte sa aj tento rok do tradície na katedre "Veľkonočná vŕba 2017" a pridajte veľkonočnú ozdobu na Salix matsudana v areáli biologických katedier. Viac informácií (jpeg). Výsledky minuloročnej aktivity si môžete pozrieť vo fotogalérii. | 28.3.2017

» Informácie a fotogalérie z akcií KBG, poriadaných v rámci Týždňa vedy a techniky. | 14.12.2016

» Rektor UKF v Nitre ocenil zamestnancov UKF - aj našich. Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2015/2016 z KBG získali Beáta Piršelová, Mária Bauerová, Peter Boleček, Roman Kuna, Radoslav Omelka, Vladimíra Krajčovičová | 24.11.2016

» Cenu rektora za rok 2015 za riešenie projektov získali aj pracovníci KBG prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., doc. RNDr. František Strejček, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. za projekt ITMS 26220220180: Vybudovanie výskumného centra „AgroBio Tech“. Cenu za kolektív riešiteľov prevzala prof. Bauerová. | 20.9.2016

» V areáli UKF na Triede A. Hlinku je vo výstavbe nová budova laboratórií a učební FPV UKF v Nitre, v ktorej budú umiestnené aj moderné laboratóriá katedry botaniky a genetiky. | 20.9.2016

» Dňa 13.4.2016 sa na FPV uskutočnila Študentská vedecká konferencia 2016, v rámci ktorej získali ocenenie aj doktorandi z biologických katedier: Mgr. Mária Zimová a Mgr. Anna Šarocká. Blahoželáme! Pozrite si fotogalériu na stránke FPV. | 15.4.2016

» Dňa 18. 2. 2016 sa na UKF konal Deň otvorených dverí, v rámci ktorého otvorila svoje priestory aj KBG - návštevíci si prezreli učebne, laboratóriá a dostali informácie o možnostiach štúdia. Z akcie si môžete pozrieť fotogalériu, správu a reportáž v TV Nitrička | 29.2.2016

» Ďakujeme všetkým študentom a kolegom, ktorí sa zapojili do akcie "Vianočný strom 2015". Výsledky spoločného úsilia si môžete pozrieť vo fotogalérii | 21.1.2016

» Naši doktorandi a kolegovia pripravili vystúpenie pre žiakov základných a stredných škôl v rámci akcie Vedecký jarmok v Galérii MLYNY Nitra, ktoré približuje využitie biologických metód pri identifikácii páchateľov trestných činov. Pozrite si video z akcie na Youtube. | 25.11.2015

» Neustále skvalitňujeme výučbu a výskum a preto sme vynovili budovy biologických katedier, kde sa nachádzajú učebne a laboratóriá. Postup prác si môžete pozrieť vo fotogalérii | 25.11.2015