KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

» Študijné materiály (aktualizované pre tlač) z Toxikologickej biológie živočíchov: materiál 5 , materiál 6 , materiál 7 , materiál 8 , materiál 9 , materiál 10 , materiál 11 , materiál 12 , materiál 13 , materiál 14  | 16.12.2016

» Informácie a fotogalérie z akcií KBG, poriadaných v rámci Týždňa vedy a techniky. | 14.12.2016

» Rektor UKF v Nitre ocenil zamestnancov UKF - aj našich. Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2015/2016 z KBG získali Beáta Piršelová, Mária Bauerová, Peter Boleček, Roman Kuna, Radoslav Omelka, Vladimíra Krajčovičová | 24.11.2016

» Cenu rektora za rok 2015 za riešenie projektov získali aj pracovníci KBG prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., doc. RNDr. František Strejček, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. za projekt ITMS 26220220180: Vybudovanie výskumného centra „AgroBio Tech“. Cenu za kolektív riešiteľov prevzala prof. Bauerová. | 20.9.2016

» V areáli UKF na Triede A. Hlinku je vo výstavbe nová budova laboratórií a učební FPV UKF v Nitre, v ktorej budú umiestnené aj moderné laboratóriá katedry botaniky a genetiky. | 20.9.2016

» Dňa 13.4.2016 sa na FPV uskutočnila Študentská vedecká konferencia 2016, v rámci ktorej získali ocenenie aj doktorandi z biologických katedier: Mgr. Mária Zimová a Mgr. Anna Šarocká. Blahoželáme! Pozrite si fotogalériu na stránke FPV. | 15.4.2016

» Ďakujeme všetkým študentom a zamestnancom, ktorí sa zapojili do tradície na katedre "Veľkonočná vŕba 2016". Výsledky našej spoločnej aktivity si môžete pozrieť vo fotogalérii. | 31.3.2016

» Dňa 18. 2. 2016 sa na UKF konal Deň otvorených dverí, v rámci ktorého otvorila svoje priestory aj KBG - návštevíci si prezreli učebne, laboratóriá a dostali informácie o možnostiach štúdia. Z akcie si môžete pozrieť fotogalériu, správu a reportáž v TV Nitrička | 29.2.2016

» Ďakujeme všetkým študentom a kolegom, ktorí sa zapojili do akcie "Vianočný strom 2015". Výsledky spoločného úsilia si môžete pozrieť vo fotogalérii | 21.1.2016

» Naši doktorandi a kolegovia pripravili vystúpenie pre žiakov základných a stredných škôl v rámci akcie Vedecký jarmok v Galérii MLYNY Nitra, ktoré približuje využitie biologických metód pri identifikácii páchateľov trestných činov. Pozrite si video z akcie na Youtube. | 25.11.2015

» Neustále skvalitňujeme výučbu a výskum a preto sme vynovili budovy biologických katedier, kde sa nachádzajú učebne a laboratóriá. Postup prác si môžete pozrieť vo fotogalérii | 25.11.2015