KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

» Študijný materiál z klinickej imunológie. Materiál 14  | 3.5.2016

» Dňa 13.4.2016 sa na FPV uskutočnila Študentská vedecká konferencia 2016, v rámci ktorej získali ocenenie aj doktorandi z biologických katedier: Mgr. Mária Zimová a Mgr. Anna Šarocká. Blahoželáme! Pozrite si fotogalériu na stránke FPV. | 15.4.2016

» Ďakujeme všetkým študentom a zamestnancom, ktorí sa zapojili do tradície na katedre "Veľkonočná vŕba 2016". Výsledky našej spoločnej aktivity si môžete pozrieť vo fotogalérii. | 31.3.2016

» Dňa 18. 2. 2016 sa na UKF konal Deň otvorených dverí, v rámci ktorého otvorila svoje priestory aj KBG - návštevíci si prezreli učebne, laboratóriá a dostali informácie o možnostiach štúdia. Z akcie si môžete pozrieť fotogalériu, správu a reportáž v TV Nitrička | 29.2.2016

» Ďakujeme všetkým študentom a kolegom, ktorí sa zapojili do akcie "Vianočný strom 2015". Výsledky spoločného úsilia si môžete pozrieť vo fotogalérii | 21.1.2016

» Naši doktorandi a kolegovia pripravili vystúpenie pre žiakov základných a stredných škôl v rámci akcie Vedecký jarmok v Galérii MLYNY Nitra, ktoré približuje využitie biologických metód pri identifikácii páchateľov trestných činov. Pozrite si video z akcie na Youtube.

» Neustále skvalitňujeme výučbu a výskum a preto sme vynovili budovy biologických katedier, kde sa nachádzajú učebne a laboratóriá. Postup prác si môžete pozrieť vo fotogalérii | 25.11.2015

» Rektor UKF v Nitre ocenil zamestnancov - aj našich. Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2014/2015 z KBG získali Beáta Piršelová, Mária Adamkovičová, Mária Bauerová, Patrik Mészáros, Peter Boleček, Roman Kuna, Radoslav Omelka, Vladimíra Krajčovičová, Zuzana Gregorová | 7.11.2015