KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

O katedre » Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí na katedre botaniky a genetiky

 

Najbližší deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 13. februára 2020. Viac informácií.

Čo pre Vás počas DOD pripravujeme na katedre?
a) ukážky jednoduchých experimentov
- z cytológie (pozorovanie rôznych organel v bunkách)
- z morfológie rastlín (pozorovanie prieduchov na listoch)
- z mikrobiológie (pozorovanie baktérií, plesní)
b) ukážky práce s DNA (vizualizácia DNA, elektroforéza) a jej využitie vo výskume
c) prehliadku skleníka, laboratórií a učební katedry

d) informácie o štúdiu biológie na FPV UKF v Nitre

e) informácie o výskume na katedre a riešených projektoch

Adresa katedry botaniky a genetiky:
Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra

Ako sa dostanem na katedru botaniky a genetiky?