KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Úvod » DFR

Deň fascinácie rastlinami

 

5. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ vyhlásila Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO) na 18. máj 2019. Všetky dostupné informácie o akcii sú na stránke plantday.org. Slovenská republika sa k tejto iniciatíve pripojila v roku 2013 a národným koordinačným bodom sa stalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. 

Cieľom „Dňa fascinácie rastlinami“, ktorý sa konal prvýkrát v roku 2012 je osloviť na celom svete čo najviac ľudí, prebudiť v nich záujem o rastliny a ich nenahraditeľnú úlohu v živote človeka. V roku 2013 sa do akcie zapojilo 54 krajín sveta a viac ako 689 inštitúcii zorganizovalo viac ako 1 000 aktivít. V roku 2015 sa 965 akcií konalo v 56 krajinách a 589 inštitúciách pod hlavičkou „Dňa fascinácie rastlinami“. Snahou organizátorov je „vsádzať virtuálne a neustále klíčiace semená“ do kolektívnej mysle európskej a svetovej verejnosti a pripomínať, že rastlinné vedy majú rozhodujúci význam pre sociálne, environmentálne a ekonomické prostredie. Zámerom tejto celosvetovej aktivity je predstaviť čo najširšej verejnosti nenahraditeľnosť rastlín dnes a v budúcnosti ako aj význam a dôležitosť výskumu rastlín. 

Naša katedra sa do tejto aktivity v tomto roku zapája už po tretíkrát a záujemcom sa predstavíme organizáciou podujatia „Rastliny, prostredie a človek“. 

Pozvánka

*na podujatie je už uzavreté prihlasovanie, z dôvodu naplnenia záujmu