KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

O katedre » Ocenenia zamestnancov

Ocenenia zamestnancov Katedry botaniky a genetiky

 

Zamestnanci Katedry botaniky a genetiky získavajú ocenenia na rôznych úrovniach - od fakultnej a univerzitnej až po medzinárodnú. Uvádzame prehľad ocenených pracovníkov za posledné roky.

 

Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov

Dňa 31. 3. 2017 rektor UKF v Nitre pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil vedúceho KBG doc. RNDr. Romana Kunu, PhD. za dlhoročnú prácu organizátora a predsedu komisie krajských kôl biologickej olympiády pre základné a stredné školy. Viac informácií.

 

Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2015/2016

Cenu z KBG získali Beáta Piršelová, Mária Bauerová, Peter Boleček, Roman Kuna, Radoslav Omelka, Vladimíra Krajčovičová


Cena rektora za rok 2015 za riešenie projektov 

Cenu rektora za rok 2015 za riešenie projektov získali aj pracovníci KBG prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., doc. RNDr. František Strejček, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. za projekt ITMS 26220220180: Vybudovanie výskumného centra „AgroBio Tech“. Cenu za kolektív riešiteľov prevzala prof. Bauerová.

Foto (.jpg)

 

Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2014/2015 

Ocenenie získali: Beáta Piršelová, Mária Adamkovičová, Mária Bauerová, Patrik Mészáros, Peter Boleček, Roman Kuna, Radoslav Omelka, Vladimíra Krajčovičová, Zuzana Gregorová

 

Cena rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2013 

Ocenenie za celoživotné dielo za významný prínos v oblasti vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti získal prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.

Foto (.jpg)

 

Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2014 

Ocenenie získali: Roman Kuna, Radoslav Omelka

 

Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2013/2014 

Ocenenie získali: Beáta Piršelová, Peter Boleček, Roman Kuna, Radoslav Omelka

 

Diplom SAPV za rozvoj vedy v roku 2013

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila diplom Dr.h.c. prof. Ing. Štefanovi Hraškovi, DrSc. za rozvoj vedy v roku 2013 v oblasti využitia genetického potenciálu rastlín (pšenice) v rôznych podmienkach pestovania.

 

Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2012/2013 

Ocenenie získali: Radoslav Omelka, Peter Boleček, Roman Kuna, Vladimíra Krajčovičová, Jana Ďurišová, Patrik Mészáros, Beáta Piršelová, František Strejček

 

Doctor Honoris Causa na UP v Krakowe

Čestný titul Doctor honoris causa bol udelený 11. 5. 2012 pracovníkovi našej katedry prof. Ing. Štefanovi Hraškovi, DrSc na slávnostnom zasadnutí akademického senátu Pedagogickej univerzity v Krakove (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Podrobnejšie informácie nájdete v univerzitnom časopise Náš čas, str. 10-11.

Fotogaléria

 

Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2011/2012 

Ocenenie získali: Radoslav Omelka, Mária Bauerová, Beáta Piršelová, František Strejček, Roman Kuna

 

Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2011 

Ocenenie získali: Radoslav Omelka, Beáta Piršelová, František Strejček, Roman Kuna, Vladimíra Krajčovičová, Jana Zábojníková, Jana Španková, Martina Braná, Andrej Kormuťák

 

Cena rektora za publikačné a iné tvorivé aktivity za kok 2010 

Ocenenie získali: Radoslav Omelka

 

Cena rektora za publikačné a iné tvorivé aktivity za kok 2008 

Ocenenie získali: František Strejček, Roman Kuna