KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

» Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 13. februára (štvrtok) 2020. Viac informácií.| 8.1.2020

» Informácie a fotogalérie z akcií KBG, poriadaných v rámci Týždňa vedy a techniky 2019. Biológia stresu rastlín. Embryotechnológie pre nevedcov    | 14.11.2019

» Pozývame všetkých záujemcov na popularizačnú exkurziu pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ „Rastliny, prostredie a človek“ ktorú organizujeme v rámci medzinárodného podujatia "Deň fascinácie rastlinami 2019”. Podujetie sa uskutoční 22.5.2019 v priestoroch KBG. Viac informácií. Oficiálna pozvánka   | 15.5.2019

» Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tradičnej predvianočnej akcie KBG "Vianocny smrek", prinesením a zavesením ozdoby na Picea pungens. Výsledok si môžete pozrieť vo fotogalérii. | 10.1.2018

» Informácie a fotogalérie z akcií KBG, poriadaných v rámci Týždňa vedy a techniky 2017. | 27.11.2017

» V rámci filmového festivalu Agrofilm, ktorého časť sa organizuje aj na UKF v Nitre, Vás pozývame na prednášku doc. Ing. Márie Chrenkovej, PhD. s názvom "Sú geneticky modifikované plodiny a potraviny z nich bezpečné?". Prednáška sa uskutoční pred premietaním filmov 4.10.2017 o 9:10 hod. v miestnosti P2 v budove UKF na Triede A. Hlinku 1. Srdečne všetkých pozývame. Pozrite si celý program časti festivalu, konanej na UKF  | 27.9.2017

» Dňa 18. 5. 2017 sa na našom pracovisku uskutočnila akcia „Rastliny okolo nás“, ktorú sme organizovali v rámci medzinárodného podujatia "Deň fascinácie rastlinami”. Pozrite si detaily z akcie  Informácia z akcie na webe Piaristického gymnázia v Nitre. | 24.5.2017

» Rektor UKF v Nitre pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil vedúceho KBG doc. RNDr. Romana Kunu, PhD. za dlhoročnú prácu organizátora a predsedu komisie krajských kôl biologickej olympiády pre základné a stredné školy. Viac informácií. | 6.4.2017

» Zapojte sa aj tento rok do tradície na katedre "Veľkonočná vŕba 2017" a pridajte veľkonočnú ozdobu na Salix matsudana v areáli biologických katedier. Viac informácií (jpeg). Výsledky minuloročnej aktivity si môžete pozrieť vo fotogalérii. | 28.3.2017

» Rektor UKF v Nitre ocenil zamestnancov UKF - aj našich. Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2015/2016 z KBG získali Beáta Piršelová, Mária Bauerová, Peter Boleček, Roman Kuna, Radoslav Omelka, Vladimíra Krajčovičová | 24.11.2016

» Cenu rektora za rok 2015 za riešenie projektov získali aj pracovníci KBG prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., doc. RNDr. František Strejček, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. za projekt ITMS 26220220180: Vybudovanie výskumného centra „AgroBio Tech“. Cenu za kolektív riešiteľov prevzala prof. Bauerová. | 20.9.2016

» Dňa 13.4.2016 sa na FPV uskutočnila Študentská vedecká konferencia 2016, v rámci ktorej získali ocenenie aj doktorandi z biologických katedier: Mgr. Mária Zimová a Mgr. Anna Šarocká. Blahoželáme! Pozrite si fotogalériu na stránke FPV. | 15.4.2016

» Dňa 18. 2. 2016 sa na UKF konal Deň otvorených dverí, v rámci ktorého otvorila svoje priestory aj KBG - návštevíci si prezreli učebne, laboratóriá a dostali informácie o možnostiach štúdia. Z akcie si môžete pozrieť fotogalériu, správu a reportáž v TV Nitrička | 29.2.2016

» Naši doktorandi a kolegovia pripravili vystúpenie pre žiakov základných a stredných škôl v rámci akcie Vedecký jarmok v Galérii MLYNY Nitra, ktoré približuje využitie biologických metód pri identifikácii páchateľov trestných činov. Pozrite si video z akcie na Youtube. | 25.11.2015