KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Študijné materiály

Študijné materiály

 

Cytológia

http://www.cellbio.com/
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/ - animácie nielen z oblasti cytológie
http://www.sci.muni.cz/ptacek/CYTOLOGIE6.htm - vhodný prehľad cytológie (po česky) s veľkým množstvom ďalších odkazov (hlavne v angl.)
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://book.bionumbers.org/

Cytózy - prehľad (spustiteľné len v Internet Explorer)
Exocytóza (spustiteľné len v Internet Explorer)
H pumpa (spustiteľné len v Internet Explorer)
Na/K pumpa (spustiteľné len v Internet Explorer)
Symport-antiport (spustiteľné len v Internet Explorer)
Oxidatívna fosforylácia (spustiteľné len v Internet Explorer)

Elektrónový transport (spustiteľné len v Internet Explorer)
Bičíky a riasinky (spustiteľné len v Internet Explorer)
Skracovanie sarkoméry (spustiteľné len v Internet Explorer)
Štádiá meiózy (spustiteľné len v Internet Explorer)
Orientácia chromozómov v meióze (spustiteľné len v Internet Explorer)
Kontrola bunkového cyklu (spustiteľné len v Internet Explorer)
Porovnanie buniek
Patobiochemie buňky (autor: J. Masopust a kol., Karlova Univerzita, Praha)
Cytoskelet
Cytológia - zhrnutie
Lyzozómy
 


Morfológia rastlín

Elektronická ukážka publikácie James D. Mauseth: Plant Anatomy
http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/anatomie/atlas/index.htm
http://virtualplant.ru.ac.za/Main/Virtualintro.htm
http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/labs/plantanatomy.htm
http://highered.mheducation.com/sites/0072510846/student_view0/unit1/multiple_choice_quiz.html

Databáza rastlín v skleníku KBG (.rar) - súbor si stiahnite a po rozbalení kliknite na Databaza_rastlin.exe; autor: Igor Marhevský

Anatómia - zhrnutie (od doc. Kunu)

http://www.kbg.fpv.ukf.sk/slovnik/index.php
 

Molekulárna biológia / Molekulárna genetika

Prehľad aminokyselín
Zložky nukleových kyselín
Vzorový test z cvičení

Animácie molekulárno-biologických procesov (od prof. Bauerovej)

Obrázky k prednáškam (od prof. Bauerovej)

Animácie molekulárno-biologických procesov II (od prof. Bauerovej)

Obrázky a animácie (od prof. Bauerovej)

 

 

Molekulárna genetika - cvičenie pre učiteľské štúdium

Enzýmy využívané v molekulárnej genetike

Centrifugácia

Izolácia nukleových kyselín a proteínov

Elektroforetické metódy

Hybridizačné metódy

PCR - pozri študijný materiál k CD "Polymerázová reťazová reakcia" v časti Publikácie KBG

Sekvenovanie a fragmentačná analýza

 

 

Metódy molekulárnej biológie

PCR - pozri študijný materiál k CD "Polymerázová reťazová reakcia" v časti Publikácie KBG

 

 

Genetika

Úlohy k cvičeniam (pre skupiny s doc. RNDr. R. Omelkom, PhD.)

Testovanie štiepnych pomerov pomocou χ2 testu (pre skupiny s doc. RNDr. R. Omelkom, PhD.)

Genetická štruktúra a dynamika populácií (1) - Výpočet frekvencií genotypov v rovnovážnej populácii (populácii v Hardyho-Weinbergovej rovnováhe)

Genetická štruktúra a dynamika populácií (2) - Aplikácia Hardyho-Weinbergovho princípu - stanovenie distribúcie genotypov v populácii, ak je známe zastúpenie len jedného genotypu

 

 

Fyziológia rastlín (rozširujúce štúdium)

Fotosyntéza I

Fotosyntéza II

Rastlina a prostredie

 

 

Botanika

Databáza rastlín v skleníku KBG (.rar) - súbor si stiahnite a po rozbalení kliknite na Databaza_rastlin.exe; autor: Igor Marhevský

Rastliny v skleníku KBG - fotogaléria

 

 

 

 

späť