KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

O katedre » Zamestnanci

Zamestnanci Katedry botaniky a genetiky

 

Telefón na sekretariát katedry: 037 6408 583

 

Zoznam pracovníkov pre tlač

 

Meno / pozícia Kontakt Oblasť výskumu
Vedenie katedry
doc. RNDr. František Strejček, PhD.
vedúci katedry
Miestnosť: A-211
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 584
E-mail: fstrejcek@ukf.sk;
embryotechnológie živočíchov
RNDr. Peter Boleček, PhD.
zástupca vedúceho katedry
Miestnosť: A-208
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 578
E-mail: pbolecek@ukf.sk;
fyziológia rastlín
Andrea Vencelíková
sekretariát
Miestnosť: A-210
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 583
E-mail: avencelikova@ukf.sk;

 

Meno / pozícia Kontakt Oblasť výskumu
Profesori
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
profesor
Miestnosť: A-209 (na katedre)
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra (na katedre)
alebo Trieda A. Hlinku 1 (dekanát FPV)
Telefón: 037 6408 568
E-mail: mbauerova@ukf.sk
molekulárna biológia živočíchov
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
profesor
Miestnosť: A-206
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 580
Klapky do LMB: 586, 642, 721
E-mail: romelka@ukf.sk; romelka@pobox.sk
molekulárna genetika a genetika živočíchov a človeka
Docenti
doc. RNDr. Miroslav Bauer, CSc.
docent
Miestnosť: A-209 (na katedre)
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra (na katedre)
Telefón: 037 6408 577
alebo 037 6546 234 (NPPC-VÚŽV)
E-mail: bauer@vuzv.sk
molekulárna genetika živočíchov
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
docent
Miestnosť: A-207
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 579
E-mail: rkuna@ukf.sk
morfológia rastlín, fyziológia stresu rastlín
doc. RNDr. František Strejček, PhD.
docent
Miestnosť: A-211
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 584
E-mail: fstrejcek@ukf.sk;
embryotechnológie živočíchov
Odborní asistenti
PaedDr. Ivana Boboňová, PhD.
odborný asistent
Miestnosť: A-204
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 582
E-mail: ibobonova@ukf.sk;
RNDr. Peter Boleček, PhD.
odborný asistent
Miestnosť: A-208
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 578
E-mail: pbolecek@ukf.sk;
fyziológia rastlín
Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD.
odborný asistent
Miestnosť: A-204
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 582
E-mail: lgaluscakova@ukf.sk;
botanika
RNDr. Libuša Lengyelová, PhD.
odborný asistent
Miestnosť: A-213
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 576
E-mail: llengyelova@ukf.sk;
mikrobiológia infekčných ochorení
RNDr. Patrik Mészáros, PhD.
odborný asistent
Miestnosť: A-212
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 ...
585 (kanc.) / 732 (lab.)
E-mail: pmeszaros@ukf.sk;
fyziológia a molekulárna biológia stresu rastlín
RNDr. Vladimíra Mondočková, PhD.
odborný asistent
Miestnosť: A-204
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 582
E-mail: vmondockova@ukf.sk;
molekulárna genetika človeka
RNDr. Beáta Piršelová, PhD.
odborný asistent
Miestnosť: A-213
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 576
E-mail: bpirselova@ukf.sk;
fyziológia a molekulárna biológia stresu rastlín
Ostatní zamestnanci
Bc. Iveta Kuracinová
technik
Miestnosť: A-12
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 575
E-mail: ikuracinova@ukf.sk;
Interní doktorandi
Mgr. Alexandra Bartková
interný doktorand
Miestnosť: A-205
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 ...
581 (kanc.) / 738 (lab.)
E-mail: alexandra.bartkova@ukf.sk;
embryotechnológie živočíchov
Mgr. Martina Bábiková
interný doktorand
Miestnosť: A-205
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 ...
581 (kanc.) / 738 (lab.)
E-mail: martina.babikova@ukf.sk;
molekulárna genetika živočíchov a človeka
Mgr. Jana Blahová
interný doktorand
Miestnosť: A-205
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 ...
581 (kanc.) / 738 (lab.)
E-mail: jana.blahova@ukf.sk;
molekulárna genetika živočíchov a človeka
Ing. Linda Bedeová
externý doktorand
Miestnosť: A-205
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 ...
581 (kanc.)
E-mail: linda.bedeova@ukf.sk;
embryotechnológie živočíchov
Mgr. Marcel Roszival
interný doktorand
Miestnosť: A-205
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 ...
581 (kanc.) / 732 (lab.)
E-mail: marcel.roszival@ukf.sk;
molekulárna genetika rastlín
Mgr. Patrik Šranko
interný doktorand
Miestnosť: A-212
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 ...
585 (kanc.)
E-mail: patrik.sranko@ukf.sk;
molekulárna genetika živočíchov, bunková biológia
Ing. Marcela Žitná
interný doktorand
Miestnosť: A-205
Adresa: Nábrežie mládeže 91, Nitra
Telefón: 037 6408 ...
581 (kanc.)
E-mail: marcela.zitna@ukf.sk;
fyziológia a molekulárna genetika rastlín