KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Úvod » Biologická olympiáda

Biologická olympiáda   

 

Biologická olympiáda (BiO) je súťaž určená pre žiakov základných a stredných škôl s hlbším záujmom (a primerane hlbšími vedomosťami) o biológiu, než predpisujú bežné učebné osnovy.

Oficiálne WWW stránky Biologickej olympiády (BiO) na Slovensku nájdete na
http://www.iuventa.sk
 

45. ročník BiO (2011) 
Krajské kolo BiO (Nitriansky kraj) sa uskutočnilo na Spojenej škole, Slančíkovej 2, v Nitre (kat. A, B, C) a na ZŠ, Fatranská ul., v Nitre (kat. E)

Výsledky - kategória A, B

Výsledky - kategória C  

Výsledky - kategória E  

 

44. ročník BiO (2010)
Krajské kolo BiO (Nitriansky kraj) sa uskutočnilo na Spojenej škole, Slančíkovej 2, v Nitre (kat. A, B) a v Krajskom osvetovom stredisku, Fatranská 3, v Nitre (kat. C, E)

Výsledky - kategória A, B, C

Výsledky - kategória E + video z akcie


43. ročník BiO (2009)
Krajské kolo BiO (Nitriansky kraj) sa uskutočnilo na ZŠ, Ul. J. Hollého a Gymnáziu v Topoľčanoch.

Výsledky - kategória A

Výsledky - kategória B

Výsledky - kategória C

Výsledky - kategória E

 

42. ročník BiO (2008)
Krajské kolo BiO (Nitriansky kraj) sa uskutočnilo na Gymnáziu v Topoľčanoch.

Výsledková listina všetkých kategórií     

 

41. ročník BiO (2007)
Krajské kolo BiO (Nitriansky kraj) sa uskutočnilo na Gymnáziu v Topoľčanoch.

Kategória A, B
Výsledková listina     

Kategória C
Výsledková listina  

 

Kategória E
Výsledková listina

 

40. ročník BiO (2006)
Krajské kolo BiO (Nitriansky kraj) sa uskutočnilo 13.-14. 2. 2006 (kat. A, B), 20. 3. 2006 (kat. C) a 26.-27. 4. 2006 (kat. E) na Gymnáziu v Topoľčanoch.

Kategória A, B
Výsledková listina      Fotogaléria - kat. A     Fotogaléria - kat. B

Kategória C
Výsledková listina      Fotogaléria

Kategória E
Výsledková listina


39. ročník BiO (2005)
Krajské kolo BiO (Nitriansky kraj) sa uskutočnilo 8.-9. 2. 2005 (kat. A, B), 18. 3. 2005 (kat. C), 12. 5. 2005 (kat. E)  na Gymnáziu v Topoľčanoch.

Kategória A, B
Výsledková listina

Kategória C
Výsledková listina      Fotogaléria 

Kategória E
Výsledková listina      Fotogaléria 

 

38. ročník BiO (2004)
Krajské kolo BiO (Nitriansky kraj) sa uskutočnilo 19.-20. 2. 2004 (kat. A, B) a 18. 3. 2004 (kat. C) na Katedre botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre.

Kategória A, B
Výsledková listina      Fotogaléria

Kategória C
Výsledková listina      Fotogaléria

Kategória E, Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (46. ročník) 13. 5. 2004
Výsledková listina      Fotogaléria