KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

O katedre » Udalosti

2019

 

22. 5. 2019 Deň fascinácie rastlinami
Katedra botaniky a genetiky FPV sa v tomto roku zapojila po tretíkrát do organizácie podujatí v rámci medzinárodného Dňa fascinácie rastlinami. Snahou organizátorov je „vsádzať virtuálne a neustále klíčiace semená“ do kolektívnej mysle európskej a svetovej verejnosti a pripomínať, že rastlinné vedy majú rozhodujúci význam pre sociálne, environmentálne a ekonomické prostredie. Zámerom tejto celosvetovej aktivity je predstaviť čo najširšej verejnosti nenahraditeľnosť rastlín dnes a v budúcnosti, ako aj význam a dôležitosť výskumu rastlín. Podujatia v tejto schéme sú v SR koordinované NPPC – Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch. Konkrétne sme sa prezentovali organizáciou podujatia s názvom Rastliny, prostredie a človek, ktoré sme orientovali na žiakov a študentov ZŠ a SŠ vo forme kombinácie prednášok a praktických ukážok z biológie rastlín. Podujatia sa v priestoroch katedry botaniky a genetiky na Nábreží mládeže 91 zúčastnilo približne 120 starších žiakov z nitrianskych škôl (ZŠ Fatranská, OGY Golianova a OGY sv. Cyrila a Metoda). Pod vedením pracovníkov a doktorandov nášho pracoviska mali možnosť absolvovať prezentácie zamerané na botaniku a anatómiu rastlín (Ing. Galuščáková a doc. Kuna), fyziológiu rastlín a rastlinné pigmenty (Dr. Piršelová a Dr. Boleček) a nové metódy pestovania a chemické analýzy rastlín (Dr. Mészáros a Mgr. Roszival).

Fotogaléria na webstránke UKF

späť

2017

 

6. - 24. 12. 2017 Vianočný strom 2017
Aj tento rok ste sa mohli zapojiť do tradície na katedre - ozdobenia vianočného smreka. Výsledky aktivity našich študentov a zamestancov si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Fotogaléria

 

6. a 8. 11. 2017 Týždeň vedy a techniky 2017
Dňa 6. 11. 2017 sa prezentovali Katedra botaniky a genetiky a Katedra zoológie a antropológie v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2017 tematickým blokom Moderné trendy v biológii, na ktorom sa zúčastnili maturanti Gymnázia na Golianovej ulici 68 z Nitry. Cieľom akcie bolo priblížiť stredoškolákom vedecké aktivity na oboch pracoviskách, umožniť im vstup do laboratórií a oboznámiť ich s výsledkami našej vedeckej práce. Doc. F. Strejček, Doc. I. Petrovičová, Dr. R. Babosová a Ing. Ľ. Galuščáková pútavým spôsobom prezentovali výsledky svojich pracovných aktivít v Multifunkčnom laboratóriu embryotechnológií, Fyziologicko-analytickom laboratóriu a Laboratóriu molekulárnej biológie. U gymnazistov vzbudila pozornosť aj floristická exkurzia v skleníku a areáli FPV na Nábreží mládeže so vzorkami cudzokrajných rastlín ako aj prezentácia známych aj menej známych liečivých a jedovatých rastlín. Ďalšou aktivitou v rámci tohto podujatia bol výjazd zamestnancov a doktorandov KBG (Ing. M. Adamkovičová, Mgr. M. Zimová a Mgr. P. Šranko) za stredoškolákmi na Gymnázium v Zlatých Moravciach (8. 11.), kde sme prezentovali ďalšie výskumné aktivity KBG orientované na molekulárnu biológiu a biotechnológie. Zaznamenali sme aj záujem z prostredia „laickej“ verejnosti, ktorý sa orientoval na prehliadku rastlinných kolekcií, konkrétne zo Šale a z Topoľčian, venovali sa im Ing. Galuščáková a doc. Kuna.

Fotogaléria

späť

 

16. 2. 2017 Deň otvorených dverí
Aj tento rok katedra botaniky a genetiky pripravila pre návštevníkov prehliadku priestorov katedry so zastaveniami v laboratóriách, kde návštevníci mohli vidieť ukážky vybraných experimentov, a tiež v skleníku s okrasnými a cudzokrajnými rastlinami. Súčasťou dňa bola aj prezentácia o možnostiach štúdia biológie na UKF v Nitre, poskytovaných štipendiách, študijných či výskumných aktivitách, ubytovaní a uplatnení absolventov.

Fotogaléria

späť

2016

 

7. - 11. 11.  2016 Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Aj tento rok bolo toto podujatie neoddeliteľnou súčasťou novembrových dní na FPV a KBG. V dňoch 7. až 11. novembra sa naša katedra aktívne zúčastnila na popularizácii a prezentácii vedeckých a technických disciplín, s cieľom vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium prírodných vied a tiež informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku. 

Nosným podujatím na FPV bol tradičný Vedecký jarmok (8. 11.), organizovaný v OC Mlyny, do ktorého sa zapojilo desať pracovísk FPV UKF v Nitre. Vystúpenie a zastúpenie biologických katedier koordinovala RNDr. Vladimíra Krajčovičová, PhD. a aktívne sa prezentovali aj Ing. Mária Adamkovičová, PhD. a doktorandi Mgr. Martina Lukáčová, Mgr. Matúš Šťastný, Mgr. Patrik Šranko. Ďalšou úspešnou prezentáciou vedy a popularizácie štúdia biológie bola organizovaná účasť 50 študentov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského (8. 11.), ktorým sa venovali Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD. a RNDr. Peter Boleček, PhD. 

FOTO 1 (jpeg), FOTO 2 (jpeg)

Fotogaléria na webovom sídle gymnázia

Podobne aj študentov z Gymnázia Golianova v Nitre (19 študentov) a Gymnázia Topoľčany (40 študentov), ktorým sa venovali doc. RNDr. František Strejček, PhD., Mgr. Denisa Súkeníková, Mgr. Martina Lukáčová a Mgr. Veronika Mičianová. 

Fotogaléria z tejto akcie

Okrem toho sme sa prezentovali aktívnou ponukou pre stredné školy s možnosťou uskutočnenia „výjazdových“ prezentácií. Tieto sa realizovali vďaka iniciatíve doktorandky Mgr. Veroniky Mičianovej. Spolu s M. Adamkovičovou a D. Súkeníkovou absolvovali úspešný výjazd a účasť na podujatí „Škola trochu inak“ na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.

Na podobnej návšteve na Gymnáziu v Myjave sa zúčastnili 15. 11. V. Mičianová, M. Šťastný a M. Lukáčová. Záujem o túto formu prezentácie prejavili aj na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde vycestovali V. Mičianová, M. Adamkovičová a D. Súkeníková a realizovali prednášky pre viac ako 100 študentov. 

Fotogaléria z tejto akcie

 

13. 4. 2016 Študentská vedecká konferencia 2016 

Dňa 13.4.2016 sa na FPV uskutočnila Študentská vedecká konferencia 2016, v rámci ktorej získali ocenenie aj doktorandi z biologických katedier: Mgr. Mária Zimová a Mgr. Anna Šarocká. Blahoželáme! 
Fotogaléria

 

7. 3. - 28. 3. 2016 Veľkonočná vŕba 2016
Tento rok sa uskutočnil III. ročník tradície na katedre Veľkonočná vŕba 2016 - kraslicovej výzdoby Salix matsudana. Výsledky aktivity našich študentov a zamestancov si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Fotogaléria

 

18. 2. 2016 Deň otvorených dverí
Aj tento rok mali uchádzači o štúdium a verejnosť príležitosť prezrieť si priestory Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Katedra botaniky a genetiky pripravila pre návštevníkov prehliadku priestorov katedry, súčasťou ktorej boli laboratórne ukážky vybraných jednoduchých experimentov v biologických predmetoch.

Fotogaléria

späť

2015

 

6. - 24. 12. 2015 Vianočný strom 2015
Tento rok sa uskutočnil II. ročník tradície na katedre - ozdobenia vianočného smreka. Výsledky aktivity našich študentov a zamestancov si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Fotogaléria

 

10. 11. 2015 Vystúpenie na Vedeckom jarmoku
Naši doktorandi a kolegovia pripravili dramatický príbeh, ktorý približuje využitie biologických metód pri identifikácii páchateľov trestných činov. Vystúpenie bolo súčasťou prezentácie prírodných vied, ktorú pripravila Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galériou MLYNY pre žiakov základných a stredných škôl. Pozrite si video z akcie na Youtube.

 

júl - november 2015 Rekonštrukcia budov biologických katedier
Neustále skvalitňujeme výučbu a výskum a preto sme vynovili budovy biologických katedier, kde sa nachádzajú učebne a laboratóriá. Postup prác si môžete pozrieť vo fotogalérii
Fotogaléria

 

27. 5. 2015 Prednášal Dr hab. Grzegorz Formicki
V rámci cyklu prednášok pre doktorandov sa uskutočnila prednáška Neurotoxins in food, ktorú odprezentoval Dr hab. Grzegorz Formicki, prof. nadzw., z Pedagogickej univerzity v Krakowe.

 

23. 3. - 6. 4. 2015 Veľkonočná vŕba 2015
Tento rok sa uskutočnil II. ročník tradície na katedre Veľkonočná vŕba 2015 - kraslicovej výzdoby Salix matsudana. Výsledky aktivity našich študentov a zamestancov si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Fotogaléria

späť

2014

 

5.-24. 12. 2014 Vianočný strom 2014

Založili sme novú tradíciu na katedre - výzdobu "Vianočného smreka" Picea pungens v predvianočnom období. Výsledky aktivity našich študentov a zamestancov si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

 

19. 11. 2014 Prezident vymenoval vysokoškolských profesorov
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 31 nových vysokoškolských profesorov slovenských vysokých škôl, medzi nimi aj pracovníkov biologických katedier: doc. RNDr. Moniku Martiniakovú, PhD., doc. RNDr. Máriu Vondrákovú, Csc. a doc. RNDr. Radoslava Omelku, PhD.

 

1.-22. 4. 2014 Veľkonočná vŕba 2014
Založili sme novú tradíciu na katedre - kraslicovú výzdobu "veľkonočného stromu" Salix matsudana v predveľkonočnom období. Výsledky aktivity našich študentov a zamestancov si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Fotogaléria

 

Diplom SAPV za rozvoj vedy v roku 2013

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila diplom Dr.h.c. prof. Ing. Štefanovi Hraškovi, DrSc. za rozvoj vedy v roku 2013 v oblasti využitia genetického potenciálu rastlín (pšenice) v rôznych podmienkach pestovania.

späť

2013

 

17. 5. 2013 Náučná botanická exkurzia "Rastliny okolo nás" v rámci podujatia "Deň fascinácie rastlinami"
Pri príležitosti medzinárodného celoeurópske podujatia "Deň fascinácie rastlinami", sme na našom pracovisku zorganizovali pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ dve odborné podujatia. Dňa 13. 5. 2013 to bola odborná botanická terénna exkurzia "Jarná kvetena Zoborských vrchov" (podujatia sa zúčastnili žiaci a pedagógovia zo ZŠ s MŠ Trávnica) a 17. 5. 2013 náučnú botanická exkurziu "Rastliny okolo nás". Podujatia v priestoroch biologického centra (Rastliny okolo nás) sa zúčastnili žiaci zo ZŠ s MŠ Golianovo (fotogaléria).
Fotogaléria


17. 4. 2013 ŠVOČ
Ako každý rok aj tento rok sa uskutočnila súťaž v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Na KBG sa zúčastnilo 7 súťažiacich. Hodnotiaca komisia vyzdvihla vysokú kvalitu prác a vyrovnanosť súťažiacich. Výsledky: 1. miesto Bc. Martina Tkáčová, 2. miesto Bc. Matúš Šťastný, 3. miesto Bc. Dominika Bošiaková, Bc. Denisa Súkeníková.
Fotogaléria

späť

2012

 

27. 9. 2012 Exkurzia na seminári "Geneticky modifikované rastliny testované v poľných podmienkach v roku 2012"
Seminár sa uskutočnil na pokusnom poli CVRV Piešťany v Borovciach. Účastníci si vypočuli zaujímavé prednášky z oblasti tvorby a pestovania GMR a v rámci organizovanej prehliadky si mohli prezrieť poľné pokusy s GMR na pokusnom poli. Exkurzie sa zúčastnili študenti biológie FPV UKF v Nitre.
Fotogaléria

 

11. 5. 2012 Doctor Honoris Causa prof. Ing. Štefanovi Hraškovi, DrSc.

Čestný titul Doctor honoris causa bol udelený pracovníkovi našej katedry prof. Ing. Štefanovi Hraškovi, DrSc na slávnostnom zasadnutí akademického senátu Pedagogickej univerzity v Krakove (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Podrobnejšie informácie nájdete v univerzitnom časopise Náš čas, str. 10-11.

Fotogaléria

 

16. 2. 2012 Deň otvorených dverí
Katedra botaniky a genetiky aj tento rok otvorila svoje priestory pre  verejnosť počas univerzitného dňa otvorených dverí. Návštevníci si mohli prezrieť priestory katedry a zúčastniť sa laboratórnych ukážok vybraných jednoduchých experimentov v biologických predmetoch.

späť

2011

 

4. 10. 2011 Exkurzia na Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences in Martonvásár
Exkurzie sa zúčastnili študenti biológie FPV UKF v Nitre. Najskôr sa oboznámili s organizáciou a históriou inštitútu a výskumnými úlohami, ktorými sa zaoberá. Nasledovala prehliadka laboratórií a výkonných klimaboxov s odborným výkladom. Popri uvedeným "povinnostiam" zostal čas aj na návštevu Beethovenovho múzea a prehliadku parku.

Fotogaléria

 

21. 9. 2011 Praktická botanika pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ

Konferencia pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Na konferencii sa zúčastnilo 25 účastníkov, 11 prednášateľov.

 

5. 5. 2011 Exkurzia na seminári "Geneticky modifikované rastliny testované v poľných podmienkach v roku 2011"
Seminár sa uskutočnil na pokusnom poli CVRV Piešťany v Borovciach. Účastníci si vypočuli zaujímavé prednášky z oblasti tvorby a pestovania GMR a v rámci organizovanej prehliadky si mohli prezrieť poľné pokusy s GMR na pokusnom poli. Exkurzie sa zúčastnili študenti biológie FPV UKF v Nitre.
Fotogaléria

 

14. 4. – 21.4. 2011 Príchod jari

Výstava aranžérskych prác. Výstava sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl".
 

14. 4. 2011 Veľkonočné a jarné námety aranžovania
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Odborný kurz bol zameraný na získanie teoretických základov a praktických zručností v aranžovaní rastlín a doplnkov do interiérov. Na kurze sa zúčastnilo 16 účastníkov.

14. 4. 2011 Jarná kvetena Zoborských vrchov
Odborná terénna exkurzia pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Na exkurzii sa zúčastnili 2 učitelia a 9 žiakov.
 

17. 2. 2011 Deň otvorených dverí
Aj tento rok mali uchádzači o štúdium a verejnosť príležitosť prezrieť si priestory Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Katedra botaniky a genetiky pripravila pre návštevníkov prehliadku priestorov katedry, súčasťou ktorej boli laboratórne ukážky vybraných jednoduchých experimentov v biologických predmetoch.

Fotogaléria (spoločná s DOD na KZA)

späť

2010

 

6. 12. – 23. 12. 2010 Čaro Vianoc
Výstava aranžérskych prác. Výstava sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl".

 

3. 12. 2010 Adventná a vianočná väzba
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Odborný kurz bol zameraný na získanie teoretických základov a praktických zručností v aranžovaní rastlín a doplnkov do interiérov.

 

2. 12. 2010 Liečivé a jedovaté rastliny z našej prírody
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Kurz zameraný na poznávanie u nás rastúcich liečivých a jedovatých rastlín (vo voľnej prírode aj v sídlach) a na praktické informácie o nich.

 

5. 11. 2010 Aranžovanie z prírodných materiálov
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Odborný kurz bol zameraný na získanie teoretických základov a praktických zručností v aranžovaní rastlín a doplnkov do interiérov.

 

28. 10. 2010 Arboréta, botanické záhrady a parky Štiavnických vrchov
Odborná terénna exkurzia do vybraných dendrologických objektov v Banskej Štiavnici a v jej okolí s informáciami o zbierkových a parkových drevinách. Odborná terénna exkurzia sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl".

 

18. 10. – 31. 10. 2010 Farebná jeseň
Výstava aranžérskych prác. Výstava sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl".
 

15. 10. 2010 Jesenné námety aranžovania
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Odborný kurz bol zameraný na získanie teoretických základov a praktických zručností v aranžovaní rastlín a doplnkov do interiérov.

 

8. 10. -15. 10. 2010 Výstava liečivých, jedovatých a alergizujúcich rastlín
Výstava rastlín. Výstava sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Ponuku na exkurziu a návštevu na našom pracovisku zameranú na poznávanie liečivých aj jedovatých rastlín využili a následne 20. októbra 2010 zrealizovali žiaci (19) zo ZŠ s MŠ v Golianove s p. uč. Mgr. Tatianou Liptákovou. Okrem poznávania účelovej expozície projektu APVV LPP pod označením "Záhrada liečivých a jedovatých rastlín" absolvovali krátku prednášku vo výučbových priestoroch a tiež poznávanie rastlín vo výsadbách v areáli biologických katedier FPV UKF v Nitre a v skleníku Katedry botaniky a genetiky.

Fotogaléria z návštevy

 

8. 10. 2010 Liečivé rastliny z našej prírody
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Odborný kurz zahŕňal prednášky a praktické informácie o u nás rastúcich liečivých a jedovatých rastlinách.

 

8. 6. 2010 Rastlinstvo podhorských až horských oblastí
Odborná terénna exkurzia sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl".  Odborná terénna exkurzia bola zameraná na poznávanie biotopov a rastlinstva podhorského a horského výškového vegetačného stupňa.

 

4. 5. 2010 Flóra Zoborských vrchov
Odborná terénna exkurzia o diverzite flóry v Zoborských vrchoch. Odborná terénna exkurzia sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl".

 

29. 3. – 9. 4. 2010 Príchod jari
Výstava aranžérskych prác. Výstava sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl".
 

26. 3. 2010  Odborný kurz "Veľkonočné a jarné námety aranžovania"
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Odborný kurz bol zameraný na získanie teoretických základov a praktických zručností v aranžovaní rastlín a doplnkov do interiérov.

 

18. 2. 2010 Deň otvorených dverí
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj tento rok katedra botaniky a genetiky pripravila pre návštevníkov a potenciálnych uchádzačov o štúdium prehliadku priestorov katedry, súčasťou ktorej boli laboratórne ukážky vybraných jednoduchých experimentov v biologických predmetoch. V laboratóriu molekulárnej biológie boli návštevníci oboznámení s výskumným zameraním a mohli si vyskúšať elektroforézu DNA, v učebni mikrobiológie mohli pozorovať mikroorganizmy a v skleníku ich čakala prehliadka okrasných a exotických rastlín. 

MiniFotogaléria

 

späť

2009

 

14.-18. 12. 2009 Výstava "Čaro Vianoc"
Výstava sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Výstavovali sa aranžérske práce absolventov kurzu "Adventná a vianočná väzba", ktorú tvorili vence, figúrky, hviezdy a svietnikové vypichované aranžmány.

 

11. 12. 2009 Odborný kurz „Adventná a vianočná väzba"
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Kurz bol zameraný na získanie teoretických základov a praktických zručností v aranžovaní rastlín a doplnkov do interiérov. Výsledkom kurzu boli aranžérske práce – vence, figúrky, hviezdy a svietnikové vypichované aranžmány.
Fotogaléria

 

9.-23. 10. 2009 Výstava "Farebná jeseň"
Výstava sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Výstavovali sa aranžérske práce absolventov kurzu "Jesenné námety aranžovania", ktorú tvorili vence, jesenné pohľadnice a kvetinové vypichované aranžmány.

 

16. 10. 2009 Odborný kurz „Jesenné námety aranžovania“
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Kurz bol zameraný na získanie teoretických základov a praktických zručností v aranžovaní rastlín a doplnkov do interiérov.

Fotogaléria, Fotogaléria - aranžérske práce

 

8. - 9. 10. 2009 Medzinárodná vedecká konferencia "5. Biologické dni"
Konferencia sa konala pod záštitou prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jednotlivé sekcie zahŕňali prezentácie z biológie rastlín, biológie živočíchov a človeka, ako aj vzdelávania v biológii. Pozvané plenárne prednášky prezentovali prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc., RNDr. Jana Korduláková, PhD., doc. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD. Tento rok sa konferencia konala v areáli Biologického centra Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, zúčastnilo sa na nej viac ako 60 účastníkov z troch krajín.

Fotogaléria

 

11. 6. 2009 Odborná terénna exkurzia "Botanizovanie uprostred Európy"
Odborná terénna exkurzia sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". V rámci odbornej terénnej exkurzie sme spoznávali flóru podhorského stupňa v podmienkach Západných Karpát.

 

8. 6. 2009 Odborná terénna exkurzia "Flóra Starohorských vrchov"
Odborná terénna exkurzia sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Exkurzia bola zameraná na poznávanie flóry podhorského stupňa Západných Karpát, prezentovali sme metódy terénneho botanického výskumu, a zamerali sme sa aj na poukázanie vplyvu ekologických faktory na rastliny (banské haldy).

 

2. 6. 2009 Odborná terénna exkurzia "Rastlinstvo Kremnických vrchov a Veľkej Fatry"
Odborná terénna exkurzia sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". V rámci odbornej terénnej exkurzie sme spoznávali flóru podhorského stupňa v Kremnických vrchoch a vo Veľkej Fatre (Blatnická a Gaderská dolina).

 

14. 5. 2009 Odborná terénna exkurzia "Botanické záhrady a parky v Banskej Štiavnici a v jej okolí"
Odborná terénna exkurzia sa konala v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Exkurzia bola vedená do vybraných dendrologicky zaujímavých objektov v Banskej Štiavnici a v jej okolí (Kysihýbel, zámocký park vo Sv. Antone).

 

3. 4. 2009 Odborný kurz „Veľkonočné a jarné námety aranžovania"
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Kurz bol zameraný na získanie teoretických základov a praktických zručností v aranžovaní rastlín a doplnkov do interiérov (vypichované aranžmány s veľkonočnou a jarnou tematikou).

Fotogaléria

 

20. 3. 2009 Odborný kurz: „Liečivé a jedovaté rastliny"
Kurz sa konal v rámci riešenia projektu APVV LPP-0125-07 "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl". Obsah kurzu tvorili prednášky a praktické informácie o u nás rastúcich liečivých a jedovatých rastlinách. Súčasťou kurzu bola aj ochutnávka bylinkových čajov.

 

12. 2. 2009 Deň otvorených dverí
Aj v roku 2009 katedra botaniky a genetiky pripravila pre návštevníkov a potenciálnych uchádzačov o štúdium prehliadku priestorov katedry, súčasťou ktorej boli laboratórne ukážky vybraných jednoduchých experimentov v biologických predmetoch. V laboratóriu molekulárnej biológie boli návštevníci oboznámení s výskumným zameraním a mohli vidieť DNA "na vlastné oči", v učebni mikrobiológie mohli pozorovať mikroorganizmy a v skleníku ich čakala prehliadka okrasných a exotických rastlín. Nemenej zaujímavé boli experimenty z fyziológie rastlín.

MiniFotogaléria

späť

2008

 

28. 11. 2008 Workshop "Jedovaté a nebezpečné organizmy"
Workshop sa uskutočnil v rámci ukončenia projektu ESF www.prirodovedec.sk a bol zameraný na prezentáciu publikácie "Jedovaté a nebezpečné organizmy" ako aj učebných pomôcok, vydaných biologickými katedrami v posledných rokoch. Podujatia sa zúčastnilo 52 učiteľov ZŠ a SŠ zväčša z Nitranskeho regiónu. Workshop pozostával z prednášok, venovaných problematike jedovatých organizmov. Prednášali RNDr. Peter Boleček, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., Ing. Anna Gogoláková, PhD., PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD., doc. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., RNDr. Alexandra Bezáková (za PaedDr. Sandanusovú). Workshop moderoval doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.   

Fotogaléria

 

30. 4. 2008 Exkurzia v  IFA-Tulln, Department for Agrobiotechnology
Exkurzie sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníka biológie v rámci predmetu Exkurzia na zahraničné biotechnologické pracovisko. Po úvodnom privítaní sa študenti oboznámili s prípravou a testovaním biomateriálov, vypočuli si prednášky, zamerané na šľachtenie rastlín (predovšetkým na rezistenciu voči hubovitým ochoreniam) a využitie molekulárnych metód, a napokon si prezreli laboratóriá a pokusné políčka.

Fotogaléria (obsahuje fotografie účastníkov exkurzie)

 

23. 4. 2008 ŠVOČ
Aj tento rok sa na uskutočnila súťaž v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Na KBG sa súčastnilo 11 súťažiacich. Výsledky: 1. miesto Andrej Hudec, 2. miesto Terézia Dobroviczká, 3. miesto Tatiana Pňačeková. Po prvýkrát v bola udelená Cena Miroslava Zimu, ktorú získala Jana Segečová.

Fotogaléria

 

14. 2. 2008 Deň otvorených dverí
Katedra botaniky a genetiky opäť pripravila pre návštevníkov prehliadku priestorov katedry, súčasťou ktorej boli laboratórne ukážky moderných analytických a pozorovacích metód v biologických predmetoch. V laboratóriu molekulárnej biológie návštevníci mohli vidieť DNA "na vlastné oči" a vyskúšať si elektroforézu, v učebni mikrobiológie mohli pozorovať mikroorganizmy v mikroskope. Nemenej zaujímavé boli experimenty z fyziológie rastlín a pozorovania buniek v analytickom laboratóriu biológie rastlín.

MiniFotogaléria

späť

2007

 

7.-8. 3. 2007 Kurz A-centrum pre 21. storočie: Multimediálne prezentácie v biológii
Cieľom kurzu bola tvorba prezentácii s biologickou tématikou v programe MS Power-Point. Charakter vzdelávania v biológii si vyžaduje aplikáciu špecifických materiálov v rámci prezentácií (fotografie, video, schémy, grafy, animácie...). Účastníci kurzu sa najskôr oboznámení s počítačom, operačným systémom a programovými balíkmi. Naučili sa riešiť jednoduché matematické operácie a tvorbu grafov v programe MS Excel a vytvárať prezentácie a postery programom MS Power-Point. Zvláštnu pozornosť venovali získavaniu a úprave materiálov pre účely prezentácie v biológii - naučili sa fotografovať s digitálnym fotoaparátom, skenovať, urobiť videozáznam digitálnou videokamerou i CCD kamerou v mikroskope a získané materiály následne upraviť. Kurz bol určený pre učiteľov ZŠ a SŠ z nitrianskeho regiónu.
Fotogaléria
 

15. 2. 2007 Deň otvorených dverí
Aj tento rok katedra botaniky a genetiky pripravila pre návštevníkov prehliadku priestorov katedry so zastaveniami v laboratóriu molekulárnej biológie, kde návštevníci mohli vidieť DNA "na vlastné oči", v učebni mikrobiológie, kde mohli pozorovať mikroorganizmy v mikroskope, v skleníku s okrasnými a cudzokrajnými rastlinami, ale aj v novom analytickom laboratóriu biológie rastlín.

Fotogaléria

späť

2006

 

6. 7. 2006 Kurz A-centrum: Geneticky modifikované organizmy
Kurz bol zameraný na získanie najnovších poznatkov o tvorbe, využití a rizikách geneticky modifikovaných organizmov – mikroorganizmov, rastlín a živočíchov. Kurz pozostával z prednášok pozvaných odborníkov v oblasti GMO a praktických cvičení zameraných na metódy analýzy DNA (izolácia DNA, PCR a elektroforézy).
Fotogaléria

26. 6. 2006 Zomrel doc. Ing. Miroslav Zima, CSc., vedúci katedry botaniky a genetiky
S úctou spomíname na jedinečného človeka a skvelého kolegu...
Funkciou vedúceho katedry bol poverený doterajší zástupca doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.

11. 5. 2006 ŠVOČ
Študenti biologických študijných programov si opäť zmerali sily v súťaži ŠVOČ. Výsledky na katedre botaniky a genetiky: 1. miesto Martin Galgóci, 2. miesto Alexandra Kováčová, 3. miesto Andrej Hudec.
Fotogaléria

16. 2. 2006 Deň otvorených dverí
Podobne ako počas predchádzajúcich dní otvorených dverí, katedra botaniky a genetiky pripravila pre návštevníkov zaujímavý program: prehliadku priestorov katedry so zastaveniami v laboratóriu molekulárnej biológie, v učebni mikrobiológie, v laboratóriu fyziológie rastlín a v skleníku. Návštevníci si mohli pozrieť výučbu niektorých predmetov, ako aj vyskúšať jednoduché pokusy.

späť

2005

 

8. - 9. 9. 2005 Medzinárodná vedecká konferencia "4. Biologické dni"
Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky výskumu biológie v akademických a ostatných výskumných inštitúciách, poukázať na možnosti transferu nových poznatkov z biológie do výučby, ako aj
predstaviť orientáciu jednotlivých pracovísk v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore a možnosti spolupráce. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov z 8 krajín.

Fotogaléria 

13. - 14. 6. 2005 Kurz A-centrum: Nové smery v molekulárnej biológii a genetike
Kurz bol zameraný na získanie najnovších poznatkov z oblasti genetiky a molekulárnej biológie z posledných 10 rokov. Kurz pozostával z prednášok (Mapovanie ľudského genómu - HUGO projekt, výsledky, možnosti využitia, problémy a riziká; geneticky modifikované organizmy - GM rastliny a GM živočíchy, tvorba, využitie a riziká, klonovanie organizmov - metódy, využitie, problémy a riziká, nové metódy molekulárnej biológie a genetiky - PCR, DNA čipy, génový knock-out) a praktických cvičení v laboratóriu molekulárnej biológie (izolácia genómovej DNA z krvi a buniek sliznice ústnej dutiny, využitie molekulárno-biologických metód pri identifikácii jedincov, praktická realizácia PCR a elektroforézy).
Fotogaléria

11. 5. 2005 ŠVOČ
Fakultného kola sa zúčastnilo 8 súťažiacich. Výsledky: 1. miesto Veronika Moravčíková, 2. miesto Vladimír Čamek, 3. miesto Terézia Dobrovodská.
Fotogaléria s komentárom

17.-18. a 24.-25. 2. 2005 Kurz "IKT a ich aplikácie vo vzdelávaní - Biológia"
Kurz bol určený pre pracovníkov školstva - začiatočníkov v oblasti práce a využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT). Obsahovú náplň kurzu tvorili: obsluha osobného počítača (základné vybavenie + operačný systém Windows), programy balíka Office (Word, Excel, Power Point), práca sa internetom (www stránky biologického charakteru), úprava a spracovanie získaného materiálu, elektronická pošta, zhotovovanie digitálnych fotografií, práca s CCD kamerou, úprava a spracovanie fotografií, špecifická úprava materiálov pre účely prezentácie, tvorba prezentácií v programe Power Point, uchovanie informácií na CD (zhotovenie vlastného zálohového CD s obsahom a návodmi využitými počas kurzu). Na kurze sa zúčastnilo 13 pracovníkov základných a stredných škôl z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
Lektori kurzu: Mgr. Tomáš Janeček (KZA FPV UKF v Nitre), RNDr. Roman Kuna, PhD., RNDr. Monika Martiniaková, PhD. (KZA FPV UKF v Nitre), RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Fotogaléria

17. 2. 2005 Deň otvorených dverí
Počas dňa otvorených dverí sme zaznamenali rekordnú účasť študentov stredných škôl, dokonca prišli aj žiaci základnej školy. Program dňa bol podobný ako počas predchádzajúcich dní otvorených dverí: prezentácia katedry a študijných programov v rámci biológie pozostávala z prehliadky priestorov katedry so zastaveniami v laboratóriu molekulárnej biológie, v učebni mikrobiológie, v laboratóriu fyziológie rastlín a v skleníku. Návštevníci si tiež mohli vyskúšať jednoduché pokusy.
miniFotogaléria

späť

2004

 

11. 11. 2004 Deň otvorených dverí
Prezentácia katedry a študijných programov v rámci biológie pozostávala z prehliadky priestorov katedry so štyrmi zastaveniami. V laboratóriu molekulárnej biológie sa účastníci dozvedeli množstvo najnovších poznatkov z molekulárnej biológie a genetiky. V učebni mikrobiológie sme pripravili pozorovania kvasiniek a rôznych druhov baktérií. V rámci fyziológie a morfológie rastlín si účastníci mohli vyskúšať jednoduché pokusy – stanovenie počtu prieduchov na listoch, ako aj cytologické pozorovania. Prezentáciu ukončila prehliadka cudzokrajných a okrasných rastlín v skleníku.
Fotogaléria

12. 10. 2004 Exkurzia vo Fructop s.r.o. Ostratice
Exkurzie sa zúčastnili študenti biológie - 5. ročníka učiteľského štúdia v rámci predmetu Agrológia. Exkurzia vo Fructop-e, ktorého činnosť je zameraná na pestovanie a produkciu ovocných stromov, bola zaradená do učebných plánov uvedeného predmetu, s cieľom rozšíriť vedomosti študentov z ovocinárstva.
Fotogaléria zostavená z fotografií D. Stankoviča a Ing. Ondruškovej

21.-22. 9. 2004 Medzinárodné vedecké sympózium "Kultúra - priestor interdisciplinárneho myslenia"
Sympózium bolo venované 45. výročiu UKF. Pracovníci katedry prezentovali svoje príspevky v subsekcii Biológia.
Fotogaléria subsekcie Biológia s komentárom

7. 7. 2004 Diskusné popoludnie venované moderným trendom v biologickom výskume
V rámci popoludnia odzneli nasledovné prednášky:
Ing. Ivan Šimko, PhD. (USDA – ARS Beltsville, USA; predtým dlhoročný pracovník Boyce Thompson Institute Cornell University): „Molecular and Functional Genomics of Solanum“
Ing. Katarína Hrubíková, PhD. (Scotish Crop Research Institute, Dundee, UK): „Development of VIGS vectors (Viral Induced Gene Silencing) for Functional Analysis in Crops“
Fotogaléria s komentárom

13. 5. 2004 ŠVOČ v odbore biológia
Fakultného kola sa zúčastnilo 9 súťažiacich. Výsledky: 1. miesto Zuzana Kochanová, 2. miesto Katarína Labudová, 3. miesto Mária Vargová.
Fotogaléria s komentárom

13. 5. 2004 Biologická olympiáda, kategória E, 38. ročník (šk. rok 2003/2004) - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti, 46. ročník
Viac informácií je v časti Biologická olympiáda.

26. 3. 2004 V. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Konferencie sa zúčastnili aj doktorandi a pracovníci Katedry botaniky a genetiky.
Fotogaléria sekcie "biológia" s komentárom

19.-20. 2. 2004; 18. 3. 2004 Krajské kolo Biologickej olympiády, 38. ročník
Viac informácií je v časti Biologická olympiáda.

11. 2. 2004 Deň otvorených dverí
Prezentácia katedry bola zameraná na názorné ukážky vybraných tém z predmetov mikrobiológia, botanika, fyziológia rastlín a molekulárna biológia s cieľom vzbudiť u študentov stredných škôl záujem o štúdium biológie na FPV UKF.
V rámci mikrobiológie si študenti prakticky vyskúšali spôsoby mikroskopovania a prípravu mikroskopických preparátov kvasiniek, grammnegatívnych enterobaktérií a grammpozitívnych baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu. V rámci fyziológie rastlín si študenti mohli vyskúšať jednoduché fyziologické experimenty - pozorovanie prieduchov odtlačkovou metódou. Nechýbala exkurzia do katedrového skleníka. O cudzokrajné rastliny, ale aj agrologické pokusy prejavili veľký záujem študenti všetkých typov stredných škôl. Navyše sa študenti oboznámili s najmodernejšími prístrojmi využívanými v molekulárnej biológii, a vyskúšali si techniky, o ktorých na strednej škole len počuli. Záujemcovia mali možnosť analyzovať DNA pomocou molekulárno-biologickej techniky – elektroforézy a následne ju „zviditeľniť“ prostredníctvom ultrafialového žiarenia.
Fotogaléria 

späť

2003

 

15. 12. 2003 70-te narodeniny prof. Ing. Štefana Hrašku, DrSc.
Rektor UKF prof. Daniel Kluvanec udelil Zlatú medailu UKF prof. Štefanovi Hraškovi (Katedra botaniky a genetiky FPV) pri príležitosti jeho 70-tych narodenín (21. 12.). Prof. Štefan Hraška je prvým interným pracovníkom UKF, ktorý bol týmto spôsobom ocenený. K jubileu uznávaného pedagóga a odborníka v oblasti genetiky rastlín usporiadala Katedra botaniky a genetiky odbornú konferenciu „Súčasné trendy vo výskume a výučbe biologických disciplín“, na ktorej odzneli vystúpenia významných osobností slovenskej biológie, resp. molekulárnej biológie a genetiky.
Fotogaléria

14. 10. 2003 Otvorenie laboratória molekulárnej biológie
Otvorením laboratória molekulárnej biológie sa dovŕšili snahy katedry botaniky a genetiky o zriadenie špecializovaného pracoviska pre výskum biologických procesov na úrovni DNA a proteínov. Medzi pozvanými hosťami nechýbali dekan FPV prof. Vozár a rektor UKF prof. Kluvanec, ktorý laboratórium slávnostne otvoril. Doc. Bauerová, autorka a hlavná realizátorka projektu, oboznámila prítomných s históriou vzniku laboratória a možnosťami, ktoré laboratórium molekulárnej biológie bude poskytovať v rámci výskumu i vzdelávania pracovníkom katedry, doktorandom a študentom. RNDr. Omelka poskytol informácie o prístrojovom vybavení laboratória a zhodnotil možnosti využitia moderných prístrojov v molekulárno-biologickom výskume. Súčasťou otvorenia laboratória bola ukážka analýzy DNA s využitím najmodernejších techník a prístrojov.
Fotogaléria

1. 4. 2003 Noví vedúci biologických katedier

Novým vedúcim Katedry botaniky a genetiky stáva doc. Ing. Miroslav Zima, CSc. a Katedry zoológie a antropológie u nás habilitovaná doc. RNDr. M. Vondráková, CSc. Nástupom týchto pracovníkov sa otvárajú ďalšie možnosti v rozvoji najmä aplikovanej fyziológie rastlín a historickej antropológie. Nemalé úsilie bude ale potrebné vynaložiť na udržanie nastúpených trendov. Katedra botaniky a genetiky v rozhodujúcej miere zabezpečuje výučbu nových predmetov v jednoodborovom štúdiu biológie a tiež organizuje odborné stáže študentov tohto zamerania z rastlinných či živočíšnych biotechnológií na výskumných ústavoch a na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. 

 

doc. Ing. Miroslav Zima, CSc.

späť