Vysvetlenie pojmu:  "malvica"  (0.0017 sekúnd)

malvica

pôv. tal.
syn. pomum

dužinatý plod s vnútornými blanitými puzdrami so semenami.Vzniká prirastaním stien spodného semenníka k zdužnatenému receptákulu.

Posledná zmena: Roman Kuna, 22.7.2008 11:26

Obrázky:

malvica 1

malvica 1

pozdĺžny rez malvicou, jej dužinatosť je spôsobená zrastaním semenníka a kvetnej čiašky; endokarp (EN), medula receptákula (MR), parenchým receptákula (PR)
Autor: Roman Kuna, 2007

malvica 2

malvica 2

pozdĺžny (radiálny) rez malvicou kde vidíme hranicu medzi samotným semenníkom (šípky) a zvyšok tvorí parenchymatické pletivo receptákula (R)
Autor: Roman Kuna, 2007

malvica 3

malvica 3

detail apikálnej časti malvice; rozoznávame zbytky kvetných častí po zrastení spodného semenníka a kvetnej čiašky; kališné lístky (K), zaschnuté tyčinky (A), časť zaschnutej čnelky (G)
Autor: Roman Kuna, 2007