Vysvetlenie pojmu:  "mamelon"  (0.0015 sekúnd)

mamelon

syn. placentárny nucelový komplex, ovariálna papila

štruktúra v samičích kvetoch niektorých hemiparazitov (napr. Arceuthobium) tvorená nediferencovanou masou pletív, v ktorej sú ponorené dva zárodočné miešky (tzn. že sa tu netvoria regulárne vajíčka)

Posledná zmena: Roman Kuna, 18.10.2011 20:12