Výkladový slovík

Terminologický slovník biológie rastlín

obsahuje aktuálne 4987 pojmov a hesiel z cytológie a všeobecnej botaniky. Postupne tu nájdete okrem pojmov z cytológie a morfológie rastlín aj veľké množstvo termínov zo systematickej botaniky, fyziológie rastlín aj ekológie rastlín.
Súčasťou slovníka je momentálne 692 obrázkov, ktoré ilustrujú viaceré pojmy a javy.

Posledná aktualizácia slovníka: 14.12.2022


Vyskúšajte aj verziu pre mobilné telefóny!

http://www.kbg.fpv.ukf.sk/slovnik/wap