Vysvetlenie pojmu:  "Malpighiho chlpy"  (0.0014 sekúnd)

Malpighiho chlpy

syn. Malpighiho pili, malpigický chlp

chlp približne v strede prirastený a s dvomi voľnými, zašpicatenými koncami; pozri dolabriformný

Posledná zmena: Roman Kuna, 5.6.2010 21:06