Vysvetlenie pojmu:  "tapetum – ameboidné"  (0.0014 sekúnd)

tapetum – ameboidné

syn. periplazmódium

pozri tapetum – periplazmódiové

Posledná zmena: Roman Kuna, 18.1.2020 22:32