Vysvetlenie pojmu:  "tapetum – periplazmódiové"  (0.0014 sekúnd)

tapetum – periplazmódiové

syn. tapetum ameboidné

špeciálnejšia podoba tapeta pri nahosemenných rastlinách (predovšetkým smrekovec/Larix); na jeho tvorbe sa výrazne podieľajú svojou enzymatickou aktivitou sférozómy a endoplazmatické retikulum; vzniká po úplnom rozpustení bunkových stien tapeta, čím vzniká zmes cytoplazmy s jadrami a vyvíjajúcimi sa mikrospórami

Posledná zmena: Roman Kuna, 18.1.2020 22:35