Vysvetlenie pojmu:  "tapetum – integumentové"  (0.0013 sekúnd)

tapetum – integumentové

syn. endotélium

premenené pletivo vnútorného integumentu vajíčka (jeho vnútorná pokožka), ktoré sa tvorí ako následok vymiznutia (krátko po oplodnení) buniek nucelu obklopujúcich zárodočný miešok; pletivo je tvorené zväčšenými bunkami s hustou cytoplazmou a sú často endopolyploidné

Posledná zmena: Roman Kuna, 17.1.2020 19:13