Vysvetlenie pojmu:  "Casparyho pásik – vzor C"  (0.0015 sekúnd)

Casparyho pásik – vzor C

syn. Casparyho pásik – typ C

pomenovanie pre vzor ukladania (impregnácie) lignínu do sekundárnych bunkových stien; typické pre endodermu koreňov jednoklíčnolistových rastlín (napr. pálka/Typha)

Posledná zmena: Roman Kuna, 13.9.2016 22:36