Vysvetlenie pojmu:  "Casparyho pásik – vzor H"  (0.0014 sekúnd)

Casparyho pásik – vzor H

syn. Casparyho pásik – typ H

pomenovanie pre vzor ukladania (impregnácie) suberínu do tangenciálnych bunkových stien; typické pre hypodermu koreňov jednoklíčnolistových rastlín (napr. pálka/Typha)

Posledná zmena: Roman Kuna, 26.1.2016 21:16