Vysvetlenie pojmu:  "Casparyho pásik"  (0.0016 sekúnd)

Casparyho pásik

pásik v primárnej bunkovej stene a v strednej lamele tvorený lignínom a suberínom. Tvorí súvislý pruh v antiklinálnych, radiálnych aj transverzálnych bunkových stenách; tým vzniká bariéra apoplastického transportu priestorom bunkových stien. Vyskytuje sa v bunkách endodermy príp. exodermy.

Posledná zmena: Roman Kuna, 6.6.2008 23:06