Vysvetlenie pojmu:  "Casparyho pásik – vzor Y"  (0.0018 sekúnd)

Casparyho pásik – vzor Y

syn. Casparyho pásik – typ Y

pomenovanie pre vzor ukladania (impregnácie) suberínu do bunkových stien; typické pre exodermu koreňov jednoklíčnolistových rastlín (napr. trsť/Phargmites)

Posledná zmena: Roman Kuna, 26.1.2016 21:15