Vysvetlenie pojmu:  "CDK"  (0.0015 sekúnd)

CDK

skratka pre enzým – cyklín dependentná kináza; kináza, ktorej aktivita je kontrolovaná hladinou cyklínov v bunke (sú rozhodujúce pre kontrolu bunkového cyklu)

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 19:44