Vysvetlenie pojmu:  "fakultatívny orgán"  (0.0014 sekúnd)

fakultatívny orgán

pôv. lat.

štruktúra, ktorá sa zakladá na určitých miestach rastlinného tela len príležitostne (nepravidelne); pozri aj hemiparazit

Posledná zmena: Roman Kuna, 18.10.2011 20:04