Vysvetlenie pojmu:  "falanga"  (0.0014 sekúnd)

falanga

pôv. gr. - fr.

zväzok obsahujúci niekoľko spojených štruktúr; skupina zrastených plodolistov (napr. čeľ. Pandanaceae)

Posledná zmena: Roman Kuna, 11.5.2008 19:06