Vysvetlenie pojmu:  "hemiparazit"  (0.0315 sekúnd)

hemiparazit

pôv. lat.
syn. poloparazit

v princípe zelené rastliny (aspoň v nejakej fáze svojho životného cyklu), ktoré si dokážu vytvoriť asimiláty, ale súčasne prijímajú pomocou sacích orgánov/koreňov (haustórií) z drevných pletív hostiteľskej rastliny vodné roztoky (u nás sú známe hlavne imelo/Viscum a imelovec/Loranthus); detailnejšie rozlišujeme ešte obligátne (napr. Orobanchaceae) a fakultatívne hemiparazity (napr. Viscaceae, Loranthaceae, Santalaceae)

Posledná zmena: Roman Kuna, 18.10.2011 20:11

Obrázky:

imelo 1

imelo 1

poloparazitické imelo – Viscum album, má niekoľko variet podľa špecializácie na niektorú skupinu hostiteľských rastlín (napr. na jedľu, na borovicu a smrek, alebo na listnaté druhy – hlavne topoľ, lipa)
Autor: Martina Tagajová, 2009