Vysvetlenie pojmu:  "ablast"  (0.0015 sekúnd)

ablast

pôv. lat.

úplné zaniknutie nejakého orgánu rastlinného tela; niekedy sa zamieňa aj s pojmom abort /-ácia, pri ktorom však zostáva orgán rudimentárny alebo čiastočne vyvinutý

Posledná zmena: Roman Kuna, 28.12.2009 17:29