Vysvetlenie pojmu:  "abnormalita"  (0.0015 sekúnd)

abnormalita

pôv. lat.

nepravidelnosť, nenormálnosť, nápadná odchýlka od normálneho stavu; pojem aj v druhových menách Arthothelium abnorme, Ranunculus abnormis (iskerník)

Posledná zmena: Roman Kuna, 8.9.2009 10:52