Vysvetlenie pojmu:  "abiogenéza"  (0.0016 sekúnd)

abiogenéza

pôv. gr.

1) hypotetický proces vývinu živej hmoty z neživej, základ pre jednu z teórií o vzniku života na Zemi; 2) učenie o samoplodení, podľa ktorého živé organizmy vznikajú spontánne z neživej hmoty. Teória bola v platnosti až do 19. stor., keď ju vyvrátil L. Pasteur.

Posledná zmena: Roman Kuna, 16.7.2008 9:42