Vysvetlenie pojmu:  "obdiplostemónia /obdiplostemonický"  (0.0012 sekúnd)

obdiplostemónia /obdiplostemonický

kvet, v ktorom sa nachádzajú tyčinky v dvoch kruhoch, pričom vonkajší kruh tyčiniek sa posunul až za korunné lupienky; ide o porušenie alternácie kvetných častí (napr. silenka/Silene)

Posledná zmena: Roman Kuna, 17.11.2009 20:36