Vysvetlenie pojmu:  "obeliptický"  (0.0017 sekúnd)

obeliptický

viac-menej elipsovitého tvaru, ale s distálnym koncom trochu širším ako je proximálny koniec; čiastočne podobný tvar ako je obrátene vajcovitý – obovátny

Posledná zmena: Roman Kuna, 5.8.2009 17:30