Vysvetlenie pojmu:  "obalček"  (0.0012 sekúnd)

obalček

pôv. lat. involucellum

súbor listeňov na báze vonkajších kvetných stopiek okolíčka v zloženom okolíku (napríklad v čeľ. Daucaceae)

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 17:18

Obrázky:

obalček 1

obalček 1

detail niekoľkých okolíčkov zo zloženého okolíka mrkvy (Daucus) pod ktorými sa nachádza súbor listeňov (krátke čiarkovité zelené lístky) tvoriacich obalčeky
Autor: Roman Kuna, 2007