Vysvetlenie pojmu:  "cecídia"  (0.0015 sekúnd)

cecídia

pôv. gr.

pozri hálka

Posledná zmena: Roman Kuna, 7.5.2008 10:01