Vysvetlenie pojmu:  "agamospermia"  (0.0253 sekúnd)

agamospermia

pôv. gr.
syn. semenná apomixia

vznik semien a plodov nepohlavne, bez predchádzajúceho splynutia gamét; Rozlišujeme agamospermiu redukovanú (z jednej haploidnej bunky zárodočného mieška; väčšinou je to sterilná, nededičná agamospermia) a neredukovanú (ide o pozmenenú sporogenézu, je to dedičná agamospermia kam patrí apospória, diplospória).

Posledná zmena: Roman Kuna, 12.3.2016 18:27