Vysvetlenie pojmu:  "agamonécia"  (0.0011 sekúnd)

agamonécia

pozri agamomonoécia

Posledná zmena: Roman Kuna, 12.8.2010 18:51