Vysvetlenie pojmu:  "tanozóm"  (0.0015 sekúnd)

tanozóm

pôv. fr. + lat.

od chloroplastu odvodený nový druh organely (opís. v r. 2013) pri niektorých cievnatých rastlinách; prebieha v ňom syntéza kondenzovaných tanínov (odtiaľ pomenovanie), ktoré sú využívané rastlinami na ochranu pred bylinožravými škodcami a ultrafialovým žiarením

Posledná zmena: Roman Kuna, 13.7.2015 13:30