Vysvetlenie pojmu:  "aberantná mitóza"  (0.0015 sekúnd)

aberantná mitóza

pôv. angl.
syn. pseudoamitóza, odchylná mitóza

mitóza, pri ktorej sa medzi dcérskymi jadrami tvorí mostík (ako diaspáza pri amitóze) v dôsledku neúplného oddelenia chromozómov, alebo neúplného posunutia k pólu bunky

Posledná zmena: Roman Kuna, 21.7.2009 12:21