Vysvetlenie pojmu:  "aberácia "  (0.0015 sekúnd)

aberácia

pôv. lat. aberatio

1) v genetike a šľachtení zmena v štruktúre chromozómov (aberácia chromozómová), jeden z typov mutácií; 2) v morfológii odchýlka od typickej formy organizmu (aberácia morfologická), môže byť vyvolaná chorobou alebo zmenou vonkajších životných podmienok

Posledná zmena: Roman Kuna, 29.10.2009 19:38