Vysvetlenie pojmu:  "tapetum – parietálne"  (0.0016 sekúnd)

tapetum – parietálne

syn. tapetum – glandulárne; vonkajšie tapetum

typ tapeta (bežnejší), ktorého bunky zostávajú na okraji peľnicovej komôrky

Posledná zmena: Roman Kuna, 17.1.2020 19:04