Vysvetlenie pojmu:  "obligátny"  (0.0016 sekúnd)

obligátny

pôv. lat.
syn. normálny
op. adventívny

štruktúra, ktorá sa zakladá zákonitým spôsobom na určitých miestach rastlinného tela; pozri aj hemiparazit

Posledná zmena: Roman Kuna, 18.10.2011 20:03