Vysvetlenie pojmu:  "adaxiálny"  (0.0016 sekúnd)

adaxiálny

pôv. lat.
syn. brušný
op. abaxiálny

smerujúci k osi orgánu (na strane obrátenej ku stonke), napríklad vrchná strana listu

Posledná zmena: Roman Kuna, 26.1.2009 21:44