Vysvetlenie pojmu:  "abaxiálny"  (0.0015 sekúnd)

abaxiálny

pôv. lat. abaxialis - vzdialenejší od osi
syn. chrbtový
op. adaxiálny

smerujúci od osi orgánu (na strane odvrátenej od osi, stonky), odosový orgán (časť orgánu), napríklad spodná strana kališného lístka

Posledná zmena: Roman Kuna, 26.1.2009 21:47