Vysvetlenie pojmu:  "stéla – otvorená"  (0.0015 sekúnd)

stéla – otvorená

syn. otvorená eustéla
op. stéla – uzavretá

typ eustély, v ktorej sú cievne zväzky viac-menej samostatné bez spojení a v stonke si zachovávajú svoj pôvod; zväzky sa niekedy nazývajú sympódium

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 10:39