Vysvetlenie pojmu:  "stéla"  (0.022 sekúnd)

stéla

pôv. lat. stela, gr. stélé
syn. stredný valec, centrálny cylinder

centrálne uložený valcovitý útvar v koreni a stonke, obsahujúci vodivé pletivá spolu so základnými pletivami (pericyklom, stržňom, medzizväzkovým parenchýmom a pod.). Stéla je obklopená základnými pletivami primárnej kôry. V koreni je jasne ohraničená endodermou, kým v stonke nemusí byť hranica stély morfologicky jednoznačne zrejmá.

Posledná zmena: Roman Kuna, 11.9.2006 20:45