Zobrazenie obrázku:  "klíčne listy"  (0.0009 sekúnd)

klíčne listy

< Späť k pojmu
klíčne listy

anomália v tvorbe klíčnych listov pri druhu vavrínovec lekársky – Laurocerasus officinalis, kde sa vytvorili tri rovnocenné klíčne listy

Autor: Roman Kuna, 2009

< Späť k pojmu