Vysvetlenie pojmu:  "sykónium"  (0.0276 sekúnd)

sykónium

pôv. lat. syconium

súplodie figovníka (tvorí ho zdužnatená stonková časť súkvetia – kvetný koláč, ktorá vo svojej dutine uzatvára plody, tzv. uzavretý kvetný koláč)

Posledná zmena: Roman Kuna, 17.6.2010 21:49

Obrázky:

sykónium 1

sykónium 1

uzavreté súkvetie figovníka, ktoré sa mení na súplodie drobných nažiek v dužinatom pletive stonky
Autor: Roman Kuna, 2007

sykónium 2

sykónium 2

vyvíjajúce sa nažky figovníka; na vrchole súkvetia (na obr. dole) sa nachádza nenápadný otvor pre vstup opeľovačov, ale súplodie sa môžu vyvíjať aj bez opelenia
Autor: Roman Kuna, 2007