Vysvetlenie pojmu:  "borka"  (0.0015 sekúnd)

borka

pôv. lat. rhytidoma
syn. vonkajšia kôra

povrchové vrstvy sekundárne zhrubnutých stoniek alebo koreňov tvorené najmladšou peridermou a zvyškami odumretých pletív na jej povrchu, ktoré sa vytvárajú činnosťou opakovane vznikajúcich vrstiev felogénu (môže tak vznikať borka šupinovitá alebo vrstevnatá); borka je nesprávne ľudovo označovaná ako kôra; tvorba borky (rýchlosť a mohutnosť) je veľmi premenlivá pri jednotlivých druhoch a preto sa môže aj rozličným spôsobom odlupovať. Pri viniči/Vitis sa borka tvorí už od 2. roku veku rastliny, jabloni/Malus a hruške/Pyrus od 6. – 8. roku, pri duboch/Quercus od 25. – 35. roku, kým pri jedli/Abies a hrabe/Carpinus až od 50. roku.

Posledná zmena: Roman Kuna, 4.11.2009 22:52

Obrázky:

borka 1a

borka 1a

ukladanie a oddeľovanie borky v prstencových pásoch je typické pre čerešne (Cerasus vulgaris)
Autor: Roman Kuna, 2007

borka 1b

borka 1b

rovnaký typ borky ako borka 1a okrasnej čerešne chĺpkatej (Cerasus subhirtella)
Autor: Roman Kuna, 2007

borka 2a

borka 2a

šupinovité (štítkovité) odlupovanie borky borovice lesnej (Pinus sylvestris)
Autor: Roman Kuna, 2007

borka 2b

borka 2b

chrakteristická borka odlupujúca sa v nepravidelných štítkoch pri borovici Bungeho (Pinus bungeana); podobnú borku nájdeme aj pri platanoch
Autor: Roman Kuna, 2008

borka 3

borka 3

borka pozdĺžne rozpukaná so širokými nepravidelnými doštičkami duglasky (Pseudotsuga menziesii)
Autor: Roman Kuna, 2007

borka 4

borka 4

pozdĺžne pásovito rozpukaná borka lipy (Tilia cordata)
Autor: Roman Kuna, 2007

borka 5

borka 5

pásovito (špirálovito) rozpukaná borka hlošiny (Elaeagnus angustifolia)
Autor: Roman Kuna, 2007

borka 6

borka 6

hospodársky významným príkladom využívania borky je aj zber "kôry" (a následné spracovanie) z konárikov škoricovníka (Cinnamomum zeylanicum)
Autor: Roman Kuna, 2010