Vysvetlenie pojmu:  "pleva"  (0.0013 sekúnd)

pleva

pôv. lat. gluma

listeň na báze klásku pri lipnicovitých alebo šachorovitých. Niekedy môžu byť vyvinuté plevy dve a to dolná alebo vonkajšia klásková pleva a horná alebo vnútorná klásková pleva Táto môže silne zakrpatieť na nepatrnú šupinku, alebo pleva môže úplne chýbať.

Posledná zmena: Roman Kuna, 31.7.2009 20:54