Vysvetlenie pojmu:  "perforačné políčko"  (0.0013 sekúnd)

perforačné políčko

syn. perforačná doštička

koncová stena cievneho článku s jednou alebo viacerými perforáciami, ktorými sú pospájané susedné cievne články; rozlišujeme perforačné políčka – jednoduché a zložené

Posledná zmena: Roman Kuna, 24.11.2012 21:21