Vysvetlenie pojmu:  "falošný letokruh"  (0.0306 sekúnd)

falošný letokruh

dodatočná, zreteľne úplná rastová zóna s dobre odlíšiteľnými hranicami, ktorá sa vytvorila v rámci jedného vegetačného obdobia; tieto prídavné letokruhy sú v podstate morfologicky totožné s pravými letokruhmi

Posledná zmena: Roman Kuna, 4.11.2016 20:08