Vysvetlenie pojmu:  "stefanoaperturátny /stefanoaperturátne peľové zrno"  (0.0016 sekúnd)

stefanoaperturátny /stefanoaperturátne peľové zrno

spoločné označenie pre peľové zrná, pri ktorých sa nachádzajú v ekvatoriálnej rovine viac ako tri apretúry (tzn. stefanoporátne, stefanokolpátne, stefanokolporátne)

Posledná zmena: Roman Kuna, 29.12.2013 15:53