Vysvetlenie pojmu:  "a-/ an-"  (0.0018 sekúnd)

a-/ an-

pôv. lat.

predpona v latinských pojmoch (pred samohláskami) s významom negácie (nie, bez), napr. anandrický/bez tyčiniek, acephalus/bez hlavičky, atektátny/ bez tekta

Posledná zmena: Roman Kuna, 4.1.2014 20:21